Prezentacje, kody źródłowe oraz dodatkowe materiały związane z zagadnieniami omawianymi na moich zajęciach.

Aleksander Lamża
aleksander.lamza@us.edu.pl
Instytut Informatyki ⋅ Uniwersytet Śląski ⋅ Sosnowiec ⋅ ul. Będzińska 39 ⋅ pok. 419